Alsnog bankgegens naar VS

EU ? Vlag

Even wat Europees nieuws, tussen het WK en de coalitievorming door. Ondanks eerdere berichten over het wegstemmen van deze “kennisdeling” wordt het verzoek van de Amerikanen hoogstwaarschijnlijk alsnog gehonoreerd. In het kader van “het opsporen van terrorisme-gerelateerde geldstromen” willen de VS inzage in al onze Europese-transacties.

Je kan je afvragen wat er gaat gebeuren als iedereen nu eens kleine sommen gaat overmaken naar een persoon (mij bijvoorbeeld, 3021.05.697) met een omschrijving “contributie Bom op Obama”, zou dan ineens de politie bij die persoon op de stoep staan?

Ik ben nieuwsgierig en biedt mij aan als proefpersoon 😉

Meer info:

Update n.a.v. opmerking van Jos van Dijk

2 thoughts on “Alsnog bankgegens naar VS

Comments are closed.