Antje Drijver Paviljoen: Update

ADP Dicht

Vandaag weer een update, deze keer een mail naar alle vrijwilligers. De strijd is nog niet gestreden.

Lees meer na de break.

Beste vrijwilligers,

Er komen heel veel reacties en vragen. Lieve aanbiedingen, zoals de bezetting van het stadhuis, spandoeken, petities, handtekeningenacties, aanwenden van contacten, of erger, radicaler. Allemaal aantrekkelijke ideeën die me herinneren aan vroeger, maar die we voorlopig tóch maar even in de ijskast moeten zetten, maar wel hartverwarmend zijn.
Wij (Monique, Ludy, Gerard en ik) bundelen alles en gaan de FAQ’s (de meestgestelde vragen) binnenkort gestructureerd beantwoorden.

Voor nu: de pers heeft dit opgepakt, de politiek stelt vragen. Dat was onze bedoeling. Dat is dus prima. Waar het eindigt, weten we nog niet.
Voorlopig blijven we bij onze lijn om pas weer open te gaan als wij kunnen doorgaan zonder afhankelijk te zijn.
Wij willen niet eindigen als de wc-juffrouw van het park en we willen ook niet afhankelijk zijn van subsidie (want dat wordt áltijd een keer afgeschaft vanwege bezuinigingen of veranderde opvattingen of het vertrek van een begripvolle ambtenaar en bovendien betekent dat, dat we jaarplannen-met-begrotingen-en-dekkingsplannen moeten gaan schrijven. En dáár houden wij niet van want dat doen velen van ons al op ons dagelijkse werk).

Morgen (dinsdag) komt er een item op RTV Utrecht, bij U-nieuws. Lees binnenkort Ons Utrecht, het Stadsblad en het AD/UN. De ambtenarij is in rep en roer. Ook goed.

Alvast een antwoord op de meest gestelde vraag: Hoe Komt Dit?

– niet door wanbeleid
– niet door uit de hand gelopen feestjes
– niet door ambtenaren van de gemeente die ons geholpen hebben (zoals velen van jullie die wel kennen en die ook vonden dat we goed bezig waren) en
– ook niet door de burgemeester of de wethouders

Maar:

Door een aanleiding (in dit geval een klacht) waardoor de bureaucratie in werking is gezet. Er is nu eenmaal sprake van een illegale situatie (formeel gezien). Dit klinkt heel erg misdadig, maar komt in de beste families voor. En de gemeente voert nu eenmaal het beleid dat zij verplicht is op te treden tegen illegale situaties. Dat wij tot op heden onze gang konden gaan was omdat iedereen (ook de gemeente) ons initiatief waardeerde. Gedogen dus. Maar, als er ook maar iemand moppert (doet er niet toe wie of wanneer), gaat de automatische piloot in werking.
Helaas gaat de automatische piloot niet altijd in werking, zoals bij gedoogsituaties van dronken worden in het park en drugsgebruik of geluidsoverlast vanwege motorraces, ergens bij het Amsterdamrijnkanaal (en noem je eigen voorbeelden maar op). Dat heet dan helaas ‘prioriteiten stellen’. Nou ja, Life Sucks.

Maatwerk is moeilijk en vergt een gedegen opleiding of aangeboren talent.

Nu is het afwachten wat de politiek doet. Want uiteindelijk hebben die het laatste woord. Dan pas kunnen we beoordelen of onze gemeente een leuke, flexibele gemeente is, die burgerinitiatieven ondersteunt en eventueel faciliteert, of niet.

Geef de gemeente even de tijd. Er moet héél wat overlegd worden. Houd nog even moed. Wij gaan verder. Wáár dan ook. Legaal of officieel gedoogd (op een briefje van papier met een handtekening van inkt).

Wij blijven netjes. En eerlijk. Want dat zijn we allemaal altijd geweest en dat zullen we blijven ook.

Wordt vervolgd