Bevolkingsgroei en overbevolking wereldwijd

Wereldbevolking

Dat wel te hard groeien als mensenpopulatie is al een tijd bekend.Hoeveel we te hard groeien, wist ik niet. Maar na wat googlen ben ik hard geschrokkken. maar het is schrikbarend. Per vier doden worden er tien kinderen geboren. Dus bij ieder sterfgeval, wordt er 2,5 kind geboren.

Doorrekenen

Neem hierin mee, dat iedere seconde er 4 kinderen geboren worden. Daartegen over staan nog geen twee doden. Gaan we hiermee even rekenen, dan worden de cijfers alleen maar enger.

Per jaar zijn er (60 sec * 60 min * 24 uur * 365 dag) 31536000 seconden te besteden. Iedere seconde groeit de wereldpopulatie met 2 mensen. Ieder jaar komen er dus (2 * 31536000) 63.072.000 mensen bij. Dat zijn er 63 miljoen. Ieder jaar komen er net zoveel mensen bij als 3,8 keer het inwonersaantal van Nederland (63 miljoen / 16.607.501).

Neem daar in mee, dat al deze nieuwe mensen ook weer gaan voortplanten, dus de groei van 2 per seconden zal snel hoger worden.

Toekomst

Het blijft natuurlijk nattevingerwerk en doorrekenen van de groei de we nu doormaken, maar echt zeker kunnen we natuurlijk niet zijn over het bevolkingsaantal in 2050. Maar schattingen lopen liggen tussen de 10 en  12 miljard mensen. Dat is bijna twee keer zoveel als nu. En dat terwijl we nu al problemen hebben met het aantal mensen op de wereld.

Problemen

Omdat we zo langzamer hand met veels te veel zijn, ontstaan er veel problemen. Denk maar aan het milieu (ontbossing om meer leefruimte te creëren), peak-oil (meer energie gebruiken dan aanwezig is), hongersnoden  en oorlogen.

We moeten de beschikbare grondstoffen gaan verdelen tussen steeds meer mensen, waardoor de vraag uiteindelijk groter wordt dan het aanbod. Hierdoor zullen allereerst de prijzen gaan stijgen van voedsel, drinkwater, medicijnen en alle andere mogelijke producten. Op een bepaald moment wordt het voor het grootste deel van de wereld onbetaalbaar om nog te leven, wat zal resulteren in oorlogen, rellen en plunderingen wereldwijd.

Het klinkt allemaal best wel “ver van mijn bed”, maar denk maar eens na. Wat zou jij gaan doen, als je buurman wel lekker te eten heeft en jij al maanden te kort hebt. Op een gegeven moment wordt je overlevingsdrang zo groot dat je moreel verdwijnt.

Oplossingen

De oplossing: het lijkt heel simpel, laat mensen doodgaan. Maar daarmee stoot je een hoop mensen voor het hoofd. Want mensen dood laten gaan, is niet menselijk.

Wat dan? Een geboortebeperking. In China doen ze dit al, met best wel verschrikkelijke gevolgen. Omdat ze in China graag een jongetje hebben vanuit culturele overwegingen, worden de meisjes gedumpt, afgeslacht of verborgen gehouden. Dus dat gaat ook niet werken.

Gewoon afwachten dan? Nou waarschijnlijk is dat wel wat er gebeurt, maar dat kan ervoor zorgen dat er ineens in korte tijd een enorme bevolkingskrimp plaatsvind. Omdat, als de bevolking te groot wordt, we te weinig van een hoop zaken beschikbaar hebben (voedsel, leefruimte, drinkwater, gezondheidszorg, enzovoort) met als gevolg veel doden in een korte tijd. En we zijn dan al te laat!

Dat er iets moet gebeuren is ondertussen duidelijk, laat de politiek (wereldwijd) het in ieder geval op de agenda zetten en de discussie starten.

Filmpjes

Begin Maart en begin Mei dit jaar heeft EenVandaag al een tweetal interessante reportages gemaakt over dit probleem. Zeer de moeite waard om te kijken:

sitestat

sitestat

2 thoughts on “Bevolkingsgroei en overbevolking wereldwijd

  1. Vooralsnog lijkt het beste recept tegen overbevolking een stijging van de welvaart. Het blijkt dat in alle landen waar de welvaart toeneemt, de bevolkingsgroei afneemt. Dit zag je in het Westen, maar nu ook in het Midden Oosten en de rijkere delen van Azië.

    Ook wordt een deel van de groei veroorzaakt doordat mensen tegenwoordig langer leven. Juist in de delen van de wereld waar de bevolkinsgroei laag is, leven ouderen langer. Omdat deze nog uit de tijd stammen dat er wél veel kinderen werden geboren, leveren ze nu nog een soort virtueel groei-effect op. (Eerder een gebrek aan de afname.) De bevolkinsgafname zet dus in wanneer deze generaties van grote bevolkingsgroei uiteindelijk overlijden. Dat is ook de reden dat men in Nederland vanaf 2050 (dacht ik) een afname verwacht (immigratie daargelaten).

    Zie ook dit interessante filmpje:
    http://www.ted.com/talks/hans_rosling_on_global_population_growth.html

Comments are closed.