Body-scanners net zo dodelijk als terroristen!

Scanafbeelding

Een opmerkelijk bericht in de Telegraaf vandaag. Een Amerikaanse onderzoeker heeft de straling die van de body-scanners komt onderzocht en komt tot de opmerkelijke conclusie dat de kans op overlijden door de straling gelijk staat aan de kans op overlijden door een terroristische aanslag.

Hierdoor rijst de vraag of het nog wel nut heeft om die body-scanners nog in te zetten. Het idee achter deze scanners is namelijk het vliegen veiliger maken, maar blijkt dus een extra risico te introduceren. Je kan zelfs stellen dat door de scanners de kans om dood te gaan verdubbeld is. Terroristen worden verzinnen wel weer iets om langs de scanners te komen.

Wel nuanceert de onderzoeker de resultaten. De kans om kanker te krijgen door de straling van de scanner is 10 keer kleiner dan geraakt te worden door de bliksem. Maar hij heeft daar direct weer een argument te pakken om te stoppen met de invoer van de scanners. De kans op een terroristische aanslag is immers gelijk aan de kans om kanker te krijgen van een scanner. Dus 10 keer kleiner dan geraakt te worden door de bliksem.

Pak de bliksem

Je kan zelfs stellen dat de overheden de verkeerde risico’s aanpakken. In plaats van te focussen op terrorisme moeten ze de bliksem aanpakken. De kans om dood te gaan door bliksem is namelijk 10 keer zo groot dan door een terrorist.