De oorzaak van het ontbreken van privacy in Nederland

ssst

De Nederlandse regering heeft geen oog voor onze privacy. En dat simpelweg vanwege één reden. We hebben erg geen woord voor. Privacy is een Engels woord dat veel meer omvat dan alleen privésfeer, privéleven of eigenruimte. Het gaat om veel meer dan dat. En in het Nederlands missen we een woord dat alles omschrijft.

Het begrip privacy omvat, naast privésfeer, privéleven of eigenruimte ook nog de volgende zaken. Het recht om je te verplaatsen zonder controle, het recht om vertrouwelijk te communiceren om je te verplaatsen en de controle over je persoonsgegevens. Privacy betekent dat men dingen kan doen zonder dat de buitenwereld daar inbreuk op maakt of zelfs weet van heeft.

Dat is in ons land heden ten dage niet meer mogelijk, helaas. In het kader van terrorismebestrijding, kinderporno, staatsveiligheid en algemene veiligheid worden er steeds meer maatregelen getroffen om deze privacy in te perken. Google maar eens op privacy Nederland.

Het ontbreken van een goed Nederlands woord hiervoor is mede debet daar aan. Immers, als je het begrip niet kent in je ‘moerstaal’ hoe moet je dan de betekenis daarvan begrijpen als politicus?

Zelfs het toonaangevende Van Dale geeft geen volledige omschrijving van het woord:

pri·va·cy [prajvesie] de; v(m) de mogelijkheid om in eigen omgeving helemaal zichzelf te zijn

Dus, hierbij een oproep een ieder die privacy belangrijk vindt, en goed is met Nederlands. Verzin een goed Nederlands woord dat de lading dekt en begrijpbaar is voor de Hagenaren!

1 thought on “De oorzaak van het ontbreken van privacy in Nederland

  1. Marktonderzoeken, profielen op sociale media zijn twee voorbeelden waarmee Nederland aangeeft dat het belang hiervan niet wordt ingezien.
    Heeft elke taal niet juist leenwoorden voor geimporteerde begrippen?
    Ik ben benieuwd wie een mooi Nederlands woord weet te bedenken.
    Vriendelijke groet uit Amsterdam-ZuidOost.

Comments are closed.