De politie: boeteqouta en de gevolgen

Zo’n beetje iedereen heeft vandaag wel het nieuws meegekregen dat de politie Rotterdam haar agenten gaat korten als ze niet voldoende boetes uitschrijven. Dat dit een verkeerd signaal afgeeft is duidelijk. Agenten zijn er voor de veiligheid en zijn geen belastinginners.

De boete mag ook niet worden gezien als inkomstenbron. Daar is deze niet voor bedoeld. Het is bedoeld als straf voor de overtreder, voor de gevallen waar een gevangenisstraf overdreven is, maar de wetgever wel een signaal wil afgeven.

Niet meer maar minder boetes

Je kan zelfs stellen, dat als de politie veel bonnen uitschrijft ze haar werk niet goed doet. Het doel van de politie is immers een veilige samenleving. Als zij dan ieder jaar meer ‘straffen’ moeten uitdelen, kan je stellen dat ons land steeds onveiliger wordt en de politie faalt in haar taak.

De doelstelling zou wat mij betreft moeten zijn om ieder jaar minder boetes proberen uit te schrijven. Is dat het geval, dan doet de politie haar taak goed. De bevolking houd zich dan namelijk steeds beter aan de wet.

Imagoprobleem

Dit soort maatregelen (denk ook aan de boeteverhoging van 15%) zorgen ervoor dat de agent op straat wordt gezien als bonnenschrijver. Hierdoor neemt het vertrouwen in de politie af.

Neem daar in mee dat verkeersboetes binnen twee dagen op de mat liggen, maar een gemiddelde woninginbraak geen aandacht krijgt. Zelfs aanrandingen en berovingen worden niet opgepakt (wegens tijdgebrek).

Dit zorgt ervoor dat de burger geen vertrouwen meer heeft in de politie. Kijk maar naar de reacties op een gemiddeld nieuwsbericht bij de grote kranten. Geregeld worden agenten vergeleken met struikrovers en zelfs met NSB-ers.

Het grote probleem is echter dat de gemiddelde agent hier weinig aan kan doen. Het is het Ministerie van Justitie die verantwoordelijk is voor de prioriteitsstelling van het politiewerk. Alleen wordt dit niet goed duidelijk gemaakt door de media. Helaas.

Het gevaar

Als mensen geen vertrouwen hebben in het politieapparaat gaan mensen vanzelf eigen rechter spelen. De politie heeft immers geen tijd om jouw aangifte te behandelen. Dit terwijl je weet wie de dader is. Op een gegeven moment ga je verhaal halen bij de dader, met alle mogelijke consequenties van dien.

Openheid

Het wordt tijd dat de politiek hier vragen over gaat stellen, laat duidelijk worden waar de prioriteit ligt. Geef openheid van zaken en leg alles duidelijk uit. Het vertrouwen moet weer terugkomen, dat is de eerste prioriteit.

Dit kan om te beginnen met communiceren, eerlijk vertellen waar de prioriteit ligt en waarom. Uitleggen waarom zaken gaan zoals ze nu gaan. Wees open en eerlijk. En luister naar het volk!

Het volk wil dat aangiftes worden opgepakt, daders van aanrandingen, overvallen en inbraken voor de rechter komen. Het volk wil verkeerscontroles in woonwijken. Het volk wil niet dat er onzinnige 2 km te hard boetes worden uitgeschreven om 3 uur ‘s nacht op een lege snelweg.  Het volk wil niet weggestuurd worden als ze aangifte willen doen. Het volk wil een eerlijke politie die er is voor het volk!