En toch klopt er iets niet

verkeer

Ieder jaar vallen er minder verkeersdoden. Heel goed. Wellicht dat boetes hier iets mee van doen hebben, dus daar ga ik het niet over hebben deze keer. Maar een agent kan naast een boete je een extra straf opleggen. Namelijk een cursus (EMG). Als een agent met zijn verkeerde been uit bed is gestapt, hij jouw hoofd niet gezellig genoeg vind of omdat hij een of andere quotum moet halen kan hij je opgeven voor deze cursus.

Maar wat is nou het probleem zou je denken? Zo’n cursus is toch goed voor de verkeersveiligheid? Nou niet helemaal. Allereerst wordt deze cursus gegeven door trainers van Instellingen voor Verslavingszorg? Waarom in hemelsnaam, als ik vergeet mijn knipperlicht te gebruiken heb ik nog geen verslavingsproblemen.

Daarbij komt nog eens dat deze cursus opgelegd kan worden voor relatief kleine vergrijpen. Bijvoorbeeld verkeerd of geen richting aangeven of verkeerd gebruik van lichten en (geluids)signalen. Dus toeter ik naar mijn dochtertje als ik wegrij kan ik zo’n extra cursus aan mijn CV toevoegen.

Maar wat helemaal niet klopt, is de prijs. De cursist (of slachtoffer) dient dit geheel zelf te betalen, wat op zich niet zo vreemd is, ware het niet dat het cursusbedrag € 792,– is. Bijna 800 euro’s voor twee dagen rijles van een verslavingstrainer?

De reden dat ik het hier vooral niet mee eens ben, is niet dat ikzelf bij zo’n cursus ben ingeschreven of ben geweest, maar omdat het niet eerlijk is. Er zijn geen duidelijke richtlijnen wanneer deze cursus precies wordt opgelegd, er is geen controleerbaar doel van deze cursus en iedere agent mag zelf beslissen wanneer iemand moet gaan.

Dit is een extra straf naast de wettelijk bepaalde straf. Dit kan betekenen dat iemand zwaarder wordt gestraft voor hetzelfde feit dan een ander. Dit is rechstongelijkheid en mag volgens mij niet in Nederland.

Wat het helemaal belachelijk maakt is dat je niet in beroep kan tegen deze maatregel. Dit betekend dat iedere agent iedereen een boete kan geven van minimaal € 800 euro (exclusief reiskosten, twee extra vrije dagen, etc.) geven, zonder dat je je maar kan verweren. Er is geen rechter die naar je opgelegde cursus kijkt of toets of het ‘instrument’ niet wordt misbruikt.

Wie heeft toch de rijkspolitie zoveel macht gegeven?

2 thoughts on “En toch klopt er iets niet

  1. Ja, dat slaat werkelijk nergens op dat je niet in verweer kunt gaan. De verkeerspolitie heeft op vele terreinen veel te veel macht gekregen en justitie moet daar snel iets aan doen.

    Aan de andere kant, van toeteren naar je dochter of je knipperlicht vergeten, daar krijg je echt geen cursus voor aan je broek hoor!

    • Het klopt dat je normaal gesproken je best aso moet gedragen wil je deze ‘maatregel’ aan je broek krijgen. Het klopt alleen van geen kanten dat je niet in beroep kan gaan. In theorie ben je dus compleet aan het lot overgelaten van de beambte van het CBR en/of de agent.

Comments are closed.