Gestolen van een ander: De geleende rijkdom

valuta-reserves minus uitstaande schulden (per land)

valuta-reserves minus uitstaande schulden (per land)

In deze figuur zijn landen met een grote staatschuld weergegeven met oranje en rood.
Europa, Noord-Amerika, Japan en Australië hebben maar weinig valuta-reserves en zeer veel staatsobligaties uit staan. Dat zijn de landen van het macro-krediet.
De landen, die kredietwaardig worden bevonden en genoeg geld kunnen lenen voor grote ambtenarensalarissen, infrastructuur-projecten en zwaarbewapende strijdkrachten. Het zijn de landen met mooie huizen, hoge lonen en welvaart.

In licht en donkergroen zie je de landen met weinig schulden. Dit zijn de landen van het microkrediet.
Die landen hebben veel grondstoffen, die gekocht worden door de oranje en rode landen. In de groene landen groeit veel voedsel dat ze exporteren naar de oranje en rode landen… in ruil voor valuta.
In de groene landen zijn de lonen laag. Lage lonen zijn misschien wel de belangrijkste grondstof voor de oranje en rode landen. Vroeger heette dat slavernij of kolonialisme.

Hoelang zullen de groene landen met weinig schulden nog grondstoffen, voedsel en arbeid blijven verkopen aan de landen met hoge schulden?
Wanneer zullen ze beseffen dat geld geen reeële waarde vertegenwoordigt, maar grondstoffen en arbeid wel?

Dit artikel heb ik in zijn geheel gestolen van Cassandraclub. Alle eer naar hun!

1 thought on “Gestolen van een ander: De geleende rijkdom

  1. En het heel erg groene land bekostigt al die leningen van de oranje en rode landen.

    Aan de grijze landen wordt nog gewerkt?

Comments are closed.