Hebben wij nog wel vrijheid van meningsuiting in Nederland?

Monument te Abbeville ter verdediging van de vrije meningsuiting

De laatste weken zijn er een aantal zaken in het nieuws geweest waaruit blijkt dat het niet zo goed gesteld is met de vrijheid van meningsuiting in Nederland. Deze week hadden we Bert Brussen met zijn retweet, maar er was veel meer de laatste tijd. Zo kan de Koninklijke Bibliotheek wellicht vervolgd worden door het OM, omdat ze alle publicaties uit de Tweede Wereldoorlog online willen zetten.

Justitie wil geen oude publicaties online

Het laatste nieuwsitem, van ongeveer vier weken geleden baart mij best wel zorgen.

Financiële steun vanuit het programma ‘Erfgoed van de Oorlog’ van het ministerie van VWS maakte het mogelijk alle bladen uit de jaren 1940-1945 op het web beschikbaar te stellen: niet alleen verzetsbladen en legaal verschijnende, gelijkgeschakelde kranten, maar ook nazistische publicaties als de NSB-krant Volk en Vaderland, Storm, orgaan van de SS, en het rabiaat antisemitische strijdblad De Misthoorn.

Alleen hier blijkt het Ministerie van Justitie het niet mee eens te zijn. Het ministerie ziet het online zetten van deze gegevens als het vermenigvuldigen van strafbare uitingen. Opvallend is, is dat veel van deze informatie al lang en breed online beschikbaar is. Verschillende propaganda uit de Tweede Wereldoorlog is online te vinden.

Zou dit niet meer mogen, kunnen volgens mij een hoop musea haar deuren sluiten (of op zijn minst haar collectie aanpassen).

Hirsch Ballin wil censuur internet

28 Juli jongstleden werd al bekend dat Hirsch Ballin de mogelijkheid wil hebben om zonder tussenkomst van een rechter website offline te kunnen halen.  Ook werd bekend, dat het beruchte internetfilter beheerd wordt door een particuliere organisatie!

De lijst van te blokkeren sites wordt momenteel samengesteld door het Particuliere Meldpunt Kinderporno op internet. Het aantal sites dat is opgenomen in de lijst is dan ook nog niet bekend.

Je kan je afvragen wat er nog over is van de vrijheid van meningsuiting, nu de Nederlandse Staat zo hard bezig is met allerlei maatregelen tegen deze vrijheid. De Nederlandse vrijheid van meningsuiting stelt dat men pas achteraf bestraft kan worden op uitingen. Je mag alles zeggen, maar kan achteraf wel bestraft worden als je te ver bent gegaan.

Justitie probeert nu al tijden dit recht aan te passen, zodat zij zaken al kunnen aanpakken, voordat een rechter zich er over heeft beraad.