Leefbaar utrecht stelt vragen aan het College Utrecht

ADP Dicht

De politiek is er snel bij, gelukkig. Hopelijk gaat het helpen. Leefbaar Utrecht heeft nieuws over de sluiting van het Antje Drijver Paviljoen ook te horen gekregen en heeft vandaag al direct (schriftelijk) vragen hierover gesteld aan het College.

Hopelijk gaat dit wat uitrichten en kan het ADP openblijven. De vragen:

1. Is het bericht juist dat het Antje Drijverpaviljoen de deuren heeft moeten sluiten vanwege het ontbreken ven een exploitatievergunning horeca?

Bij de volgende vragen gaan wij er van uit dat het bericht juist is.

2 Heeft het College overwogen in dit geval gebruik te maken van haar vrijstellingsbevoegdheid, die gebruikelijk is bij dit soort regelingen? Zo nee waarom niet?

3. Zijn er klachten vanuit de buurt of van reguliere horeca-ondernemers uit de omgeving die sluiting billijken?

4. Is het College met ons van mening dat het Antje Drijver paviljoen niet te vergelijken valt met een reguliere horeca-onderneming gezien haar plaats en de openingstijden die samenvallen met de openstelling van het park?

5. Is het College met ons van mening dat het Antje Drijver paviljoen een belangrijke functie vervult voor de bezoekers van het park en voor de buurt?

6. Is het College bereid tot onmiddellijke heroverweging van het besluit tot sluiting?

7. Indien het antwoord op de vorige vraag ontkennend is, is het College dan bereid om op korte termijn te onderzoeken onder welke voorwaarden, anders dan een exploitatievergunning horeca, het Antje Drijver paviljoen haar functie binnen het park kan blijven vervullen?