Overheid en informatie is als water en vuur!

paspoort

Vandaag lees ik op webwereld.nl dat er nergens bijgehouden wordt wie er allemaal toegang heeft tot de gegevens die zijn opgeslagen op het paspoort. Volgens Wikipedia bevat de chip op het paspoort de volgende gegevens: naam, paspoortnummer, nationaliteit, geboortedatum, geslacht, geldigheidsdatum, burgerservicenummer (het voormalig sofinummer), gelaatsfoto en vingerafdrukken.

Blijkbaar vindt Europa en Demissionair minister Ernst Hirsch Ballin van Binnenlandse Zaken en Defensie het voldoende deze informatie en de hieruit voortvloeiende informatiestromen te reguleren met verschillende afspraken, richtlijnen en wetgeving. Maar deze gegevens worden vrijelijk uitgewisseld tussen verschillende databases, instanties en bedrijven.

Is het dan niet beter om hier hele duidelijke controle op te houden, zodat je precies weet wie wanneer waar toegang heeft! Met al die gegevens, op het paspoort, kan een of andere identiteitsfraudeur je hele leven naar de klote helpen.