VNG aangeklaagt door Journalist WebWereld.

Webwereld

Brenno de Winter heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten aangeklaagt omdat ze geen openbaarheid willen geven omtrent hun NOiV-beleid. De argumentatie die ze gebruiken, om niet te hoeven voldoen aan het WOB verzoek, is dat ze geen bestuursorgaan zijn.

Volgens mij, vertegenwoordigen zij alle gemeentes van Nederland, en gaan zelfs als vereniging contracten aan voor (delen van) hun ledenbestand. Hiermee is duidelijk aangetoond dat Brenno deze zaak gaat winnen.

Lees meer op: http://webwereld.nl/…/vng-aangeklaagd-voor-weigering-noiv-wob