BPM in Nederland, volgens CAP en HU.

bpmn

Dankzij een hele aardige collega kreeg ik een onderzoek van CAP Gemini en de Hogeschool Utrecht in handen. In dit onderzoek is gekeken naar het gebruik van BPM in Nederland.

Opvallend is dat een van de meest gebruikte tools Microsoft Visio is (niet echt een volwaardige BPM tool). Verder is opvallend dat BPM vooral wordt gebruikt als management tool om inzicht te krijgen, in plaats van het aansturen van bedrijfsprocessen. Het wordt dus gebruikt als procesbeschrijvingstaal, terwijl de kracht ligt in het aansturen van processen (hiervoor is de BPMN -> BPEL koppeling, zie oa Intalio).

Conclusie van het onderzoek:

Ruim driekwart van de deelnemende organisaties is van plan om in de nabije toekomst nieuwe initiatieven te starten. Het verbeteren van klanttevredenheid en kwaliteit zijn hier de belangrijkste aanleidingen voor. Toch blijven de deelnemers het vastleggen van processen als een belangrijke activiteit zien. Wel zien we een groeiend ambitieniveau voor “performance management van processen” en “process alignment” . Een kwart van de organisaties zal deze ambities met nieuwe BPM software gaan verwezenlijken, waarbij de aandacht groeit naar integratie met document management, monitoren van processen en case management.

Download het hele onderzoek hier: BPM in Nederland – 2008 (CAP en HU)