‘Meten is weten’ is onzin…

Meten is weten

Iedereen kent de uitdrukking “meten is weten” wel. En in technische beroepen is het ook heel belangrijk. Je wil namelijk wel een brug die de overkant haalt, of een dak op je huis wat niet lekt. Maar, deze uitspraak wordt tegenwoordig overal toegepast. In de zorg, in de ambtenarij en  ga zo maar door. Dit is een slechte instelling…

Cijfers kunnen een hoop vertellen over het functioneren van je bedrijf of organisatie. Verzuimpercentages vertellen je bijvoorbeeld veel over de tevredenheid van je personeel, en het aantal calls vertelt je veel over het functioneren van je IT infrastructuur.

Maar tegenwoordig wordt alles ‘meetbaar’ gemaakt en moet alles in rapportages en dashboards weergegeven worden. Ook zaken waar de cijfers niet veel zeggen. We zien dit over allerlei organisaties heen gebeuren en ondertussen geeft het ‘sturen op cijfers’ merkbare problemen in de maatschappij.

Neem bijvoorbeeld de politie. Een wijkagent is 35% van zijn tijd kwijt aan het invullen van rapportages en onderzoeken waar hij zijn tijd aan besteed (hoe komen ze anders aan de 35%). Deze tijd kan een agent niet besteden aan zijn echte werk. Hoe het zit met de ‘normale agent’ kon ik niet zo gauw vinden, maar ga er maar vanuit dat die ook een groot deel van zijn tijd bezig is met het invullen van rapportjes…

En dan de zorg. Zorgverleners moeten steeds meer rapportages invullen om meetbaar te maken waar ze de tijd aan besteden. Iedere zorgverlener kent het probleem wel. In plaats van het verlenen van zorg, wordt er steeds meer tijd besteed aan het invullen van rapportages, indicatiestellingen en overige papieren rompslomp.

En ik kan zo nog wel even doorgaan met het noemen van voorbeelden. Maar in iedere sector van de overheid, maar ook in het bedrijfsleven is het een trend om zoveel mogelijk cijfers te vergaren. Want we hebben immers geleerd dat meten weten is.

Wat we hierdoor niet meer doen is vertrouwen op het uitvoerende personeel. Managers sturen nu op cijfers in plaats van dat ze leiding geven aan hun personeel. En doordat managers zich blind staren op de verschillende cijfers, worden de echte problemen niet meer onderkend, of pas als het veel te laat is.

Dus stop met meten en vertrouw je personeel!!!

2 thoughts on “‘Meten is weten’ is onzin…

Comments are closed.